SPOTKANIA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

W każdy poniedziałek (z wyjątkiem ostatniego w miesiącu)

Msza Święta – godz. 19-ta i spotkanie modlitewne

Kościół Braci Kapucynów – Kraków, ul. Loretańska

Poniżej Słowo i nagrania ze spotkań

SPOTKANIE PIERWSZE

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

SPOTKANIE DRUGIE

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. ” (Rz 8,14)

SPOTKANIE TRZECIE

„On [Duch Święty] zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu… „(J 16, 8a)

Spotkania z Duchem Świętym

najbliższe spotkanie 14 maja o godz. 19-tej, zapraszamy!