1) Jesteśmy Wspólnotą Przymierza – trwamy z Panem w szczególnej relacji – zgodnie ze zobowiązaniami, których wypełnienia corocznie się podejmujemy.
2) Jako Wspólnota jesteśmy prowadzeni przez Słowo Boże. Szczególnie ważne są dla nas fragmenty: Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 1-11) oraz z Księgi Ezechiela (17, 1-6).
1) W centrum naszej Wspólnoty jest Chrystus Pan. Wokół Niego się gromadzimy. Chcemy odpowiadać na Jego pragnienie: aby byli jedno (J 17, 11). Przepełnia nas przekonanie, że im bliżej każdy z nas jest Chrystusa, tym bardziej trwamy w jedności. On Jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami. W Nim jest życie. Trwając we Wspólnocie, czerpiemy życie od Chrystusa.

 

2) To Chrystus zaprosił (powołał) każdego z nas do Wspólnoty, aby wejść z Nim w Przymierze (nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem; J 15, 16), a my przyjęliśmy to zaproszenie – podjęliśmy Przymierze i trwamy we Wspólnocie dzięki Jego Łasce. Przymierze jest naszą odpowiedzią na miłość i wierność Boga.
Kluczowym momentem podejmowania przez nas Przymierza jest odczytanie jego treści przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na początku danego roku wspólnotowego. Członkiem Wspólnoty jest tylko ten, kto podjął Przymierze na dany rok.

 

3) Co tydzień, całą Wspólnotą, gromadzimy się wokół Chrystusa na Eucharystii (centrum życia Wspólnotowego), i jej modlitewnym przedłużeniu – następującym po niej spotkaniu modlitewnym w kościele. To czas Wspólnotowego trwania przed Panem.

 

4) Jako Wspólnota zawierzyliśmy się Maryi – ufamy, że Ona nas wspiera w rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Ojca; prowadzi nas do swojego Syna, uczy nas naśladować Go i być Jego świadkami w świecie; ufamy, że Ta, która jest Oblubienicą Ducha Świętego pomaga nam otwierać się na Jego obecność, przyjmować Jego dary i nimi służyć.

 

5) Trwając we Wspólnocie, wzajemnie prowadzimy się w wierze. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10, 17). By ułatwić członkom budowanie Wspólnoty, poprzez dzielenie dziełami Pana w naszym życiu, spotykamy się w małych grupkach (grupki dzielenia). Wierzymy, że grupka dzielenia jest uprzywilejowanym czasem wsłuchiwania się w Słowo. Każdy członek Wspólnoty należy do grupki dzielenia.

 

6) To Pan uczynił z nas Wspólnotę. Każdy jest we Wspólnocie potrzebny – ma swoje miejsce przewidziane przez Pana. Służąc we Wspólnocie darami danymi nam przez Pana, wzajemnie się dopełniamy (członki jednego ciała; por 1Kor 12, 12-31). Każdy członek Wspólnoty jest zaproszony do podjęcia posługi we Wspólnocie.

 

7) Jako Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, pragniemy szczególnie otwierać się na charyzmaty, których chce udzielać nam Duch Święty. Rozeznaną drogą Wspólnoty, na której Pan, jak ufamy, będzie nam szczególnie błogosławił, jest modlitewne wstawianie się za innymi – modlitwa wstawiennicza (charyzmat)

 

.
8) Szczególną troską Wspólnoty jest ewangelizacja, nie możemy nie mówić o Tym, Którego obecności doświadczamy (por. Dz 4, 20), biada mi, gdybym nie głosił ewangelii (1Kor 9, 16). Trwanie we Wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia.

 

9) By wzrastać w wierze, jedności i miłości podejmujemy wspólną formację; w tym bierzemy udział w rekolekcjach Wspólnoty, dwa razy w roku (tj. adwentowych i wielkopostnych).

 

10) Kandydaci do Wspólnoty są zaproszeni do dwuletniej formacji, która dla nich i dla Wspólnoty jest czasem rozeznawania.

 

 

DROGA PRZYSTĄPIENIA DO WSPÓLNOTY KRZEW WINNY

Aby przystąpić do Wspólnoty należy odbyć dwuletni okres przygotowania, a w jego trakcie:

  • systematycznie uczestniczyć w spotkaniach 2 razy w miesiącu (poniedziałek 17:45 – 21:15)
  •  odbyć seminarium wiary
  •  brać udział we wspólnotowych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych (rekolekcje weekendowe 2 razy do roku; przez 2 kolejne lata)
  • po odbyciu dwuletniej formacji, jeśli Kandydat do Wspólnoty będzie podtrzymywał wolę przystąpienia do Wspólnoty, zgłasza to Odpowiedzialnemu Wspólnoty
    Osoby żyjące w stanie małżeńskim, konsultują swoje pragnienie ze współmałżonkiem
    decyzję w sprawie przyjęcia do Wspólnoty, podejmuje Odpowiedzialny Wspólnoty, po rozeznaniu w Radzie Wspólnoty