Spotkania w grupce

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Ożywieni wiarą w te Słowa Pana Jezusa, pragniemy gromadzić się wokół Niego.

Osoby chętne do dzielenia się Słowem Bożym, życiem z Panem Jezusem w ramach kilkuosobowej grupki, prosimy o kontakt. Spotkania grupki odbywają się 2 razy w miesiącu w poniedziałki o godzinie 18-tej, trwają około godzinę.

Zapraszamy! Przyjdź!