SPOTKANIA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Zapraszamy do systematycznego udziału w “SzDŚ”. W ich ramach pragniemy poznawać Ducha Świętego, poddawać się Jego prowadzeniu, uzdrowieniu, wyswobodzeniu ku wolności. PRZYJDŹ

W każdy poniedziałek (z wyjątkiem ostatniego w miesiącu)

Msza Święta – godz. 19-ta i spotkanie modlitewne

Kościół Braci Kapucynów – Kraków, ul. Loretańska

Poniżej Słowo i nagrania ze spotkań

SPOTKANIE PIERWSZE

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

SPOTKANIE DRUGIE

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. ” (Rz 8,14)

SPOTKANIE TRZECIE

“On [Duch Święty] zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu… “(J 16, 8a)

SPOTKANIE CZWARTE

“Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus.” (1 Kor 12, 3b)

Spotkanie Czwarte - nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Spotkanie Czwarte - rozważanie przed Najświętszym Sakramentem

Spotkanie Czwarte - przyjęcie Pana Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela

SPOTKANIE PIĄTE

” Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela [Parakleta] da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14, 16)

SPOTKANIE SZÓSTE

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.” (J 16, 13)