Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
(Mk 10,45)

Seminarium odnowy wiary

JEZUS   DAJE   ŻYCIE   ZA   CIEBIE!

Czy wierzysz w to?
Czy to możliwe, żeby Ktoś oddał życie za Ciebie?
Czy czujesz, że jesteś ukochany, godny miłości, drogocenny, niepowtarzalny, niezastąpiony, piękny?

Jeśli chcesz zbliżyć się do Tego, który tak patrzy na Ciebie, przyjdź!
Weź udział w seminarium!

Seminarium to cykl cotygodniowych spotkań, w czasie których chcemy razem zbliżać się do Boga, który jest Miłością.

 

PLAN SEMINARIUM

ROZPOCZĘCIE Seminarium
25.04 godz. 19:00 Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
09.05 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

GRZECH. MIŁOSIERDZIE BOŻE
16.05 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

JEZUS JEST PANEM
23.05 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

MODLITWY WSTAWIENNICZE
28.05 (sobota)

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY
30.05 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

MODLITWA O NOWE NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM
06.06 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym – zakończenie około godz. 21:30

KOŚCIÓŁ. WSPÓLNOTA
13.06 godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

 

ZAPISY

By zapisać się na Seminarium, wyślij swoje zgłoszenie pod adres krzew.winny@wp.pl poniżej.
Zgłaszając się, podaj (prosimy, to ważne!) następujące dane:
– imię, nazwisko,
– wiek,
– swój telefon kontaktowy.
– jeśli należysz do jakiejś Wspólnoty, podaj jej nazwę.

Zgłoszenie na Seminarium oznacza zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych przez naszą Wspólnotę (Krzew Winny, ul Loretańska 11, Kraków), celem zapewnienia Twojego uczestnictwa w Seminarium. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, korygowania ich i wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku rezygnacji ze zgłoszenia.
Ze względu na specyfikę spotkań w ramach Seminarium, nie są one przewidziane dla osób z poważnymi problemami emocjonalnymi, osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym lub odbywających obecnie terapię psychologiczną.
Seminarium przeznaczone jest dla osób, które wcześniej nie brały udziału w seminarium wiary.

 

JEZUS   DAJE   ŻYCIE   ZA   CIEBIE!