Intencje Adoracyjne

Intencje Adoracyjne

„… z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.” (2 Kor 3,18)

Pragniemy wpatrywać się w Pana w czasie Adoracji, trwać w Jego obecności, powierzać Jego

Wszechmocnej Miłości złożone przez Was intencje.

Można je przesłać drogą mailową na adres : adoracja@krzewwinny.pl