Eucharystia i spotkania modlitewne

 

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. …Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6,35 in.)
Ożywieni wiarą w te Słowa Pana Jezusa, gromadzimy się w naszym kościele, co poniedziałek na Eucharystii o godzinie 19-tej i pozostajemy z Panem na spotkaniu modlitewnym. Bo Pan powiedział: „ gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20)

W ostatnie poniedziałki miesiąca nie ma spotkania modlitewnego.

Zapraszamy! Przyjdź!