ZAPISY

By zapisać się na Strumienie Ducha, wyślij swoje zgłoszenie pod adres podany poniżej.

Zgłaszając się, podaj (prosimy, to ważne!) następujące dane:

– imię, nazwisko,

– wiek,

– swój telefon kontaktowy.

– jeśli należysz do jakiejś Wspólnoty, podaj jej nazwę.

Zgłaszając się na Strumienie Ducha podejmujesz się uczestniczyć we wszystkim, co się na nie składa,  a w szczególności:

– w codziennym rozważaniu Słowa Bożego,

–  w spotkaniach, w każdy poniedziałek (w godzinach 17:45 – 21:15), przez 7 tygodni: Eucharystii, grupach dzielenia, konferencji, spotkaniu modlitewnym,

oraz rezerwujesz sobie czas celem udziału w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne

Plan Strumieni Ducha – tutaj

– Zgłoszenie na Strumienie Ducha oznacza zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych przez naszą Wspólnotę (Krzew Winny, ul Loretańska 11, Kraków), celem zapewnienia Twojego uczestnictwa w Strumieniach. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, korygowania ich i wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku rezygnacji ze zgłoszenia.

– Ze względu na specyfikę spotkań w ramach Strumieni, nie są one przewidziane dla osób z poważnymi problemami emocjonalnymi, osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym lub odbywających obecnie terapię psychologiczną.

– Strumienie Ducha są przeznaczone dla osób, które wcześniej nie brały udziału w seminarium wiary.

krzew.winny@wp.pl

Pan Przeleje Ducha Swego po to, byś ożył! Przyjdź!