Jako Wspólnota czerpiemy także z charyzmatu Świętego Franciszka z Asyżu. 

Spotykamy się przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Kapelanem Wspólnoty jest Br. Krzysztof Niewiadomski OFM Cap
https://krakow.kapucyni.pl/