STRUMIENIE DUCHA

Przeleję Ducha Mego po to, byście ożyli (por. Iz 44,1-5)

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, …?” (1 list do Koryntian rozdz. 6, wers19) „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (2 list do Tymoteusza 1,7) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.”(list do Galatów 5,22-3)

 

Od Chrztu Świętego, Duch Święty przebywa w Tobie! Jednak, czy doświadczasz Jego obecności? Czy doświadczasz Jego mocy? Czy czujesz się kochany, przepełniony miłością? Czy kochasz samego siebie?  Czy masz poczucie sensu życia? Czy doświadczasz, że owoce Ducha Świętego są Twoim udziałem? Czy wierzysz w Boga?

 

Jeśli pragniesz, by to wszystko ujawniło(!) się w Twoim życiu – by Duch Święty objawił Ci Swoją obecność, miłość i moc, weź udział w Strumieniach Ducha!

Strumienie Ducha, to seminarium wiary, czyli szczególne rekolekcje przygotowujący do modlitwy o „wylanie” – „przelanie” Ducha Świętego i zakończone taką modlitwą.

W ramach Strumieni Ducha będziesz, brał udział w:

1) Eucharystii – to najważniejszy punkt każdego spotkania. Wokół niej są inne punkty tj. przed Eucharystią spotkania grup dzielenia, a po Eucharystii spotkanie modlitewne – w jego trakcie konferencja;

2) grupach dzielenia – by wspólnie z innymi – w konkretnej małej wspólnocie przeżywać czas Strumieni, by wzajemnie wspierać się w tym czasie przez modlitwę i świadectwo otrzymywanej łaski.

3) spotkaniach modlitewnych –  to czas trwania w Bożej obecności, dziękowania Panu, uwielbiania Go, proszenia i przepraszania. To czas podejmowania przed Panem treści usłyszanych na konferencji …

4) codziennym rozważaniu Słowa Bożego – Słowa przepełnionego miłością, prawdą, życiem. Słowa, które ma moc przemienić Twoje życie…

5) modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne – modlitwie o uzdrowienie zranień …

6) modlitwie o wylanie Ducha Świętego – modlitwie, by Duch Święty, Ten, który jest w Tobie, od czasu Chrztu Świętego, ujawnił się z całą mocą i pełnią miłości. By dotknął Cię Swoja Miłością, Miłością utwierdzającą Cię w Twojej godności … By dary i owoce Ducha Świętego stały się Twoim udziałem …

Strumienie Ducha organizujemy co roku (lub co drugi rok), przez 8 tygodni, zazwyczaj w okresie marzec – czerwiec

Zapraszamy! Oczekuj na ogłoszenie terminu! Przyjdź!