SPOTKANIA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

Spotkania z Duchem Świętym zawieszone do odwołania

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY PRZYNOSI MIŁOŚĆ

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY CZYNI NAS DZIEĆMI BOŻYMI

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. ” (Rz 8,14)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY PRZEKONUJE ŚWIAT O GRZECHU

„On [Duch Święty] zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu… „(J 16, 8a)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY UZDALNIA NAS DO WYZNANIA: PANEM JEST JEZUS!

„Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus.” (1 Kor 12, 3b)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY BUDUJE KOŚCIÓŁ

” Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela [Parakleta] da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14, 16)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, POCIESZYCIELEM

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela [Parakleta] da wam, aby z wami był na zawsze.” (J 14, 16)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM NAUCZYCIELEM – TYM, KTÓRY OBJAWIA PRAWDĘ

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.”
(J 16,13)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY CZYNI ŚWIADKÓW

„… gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w
Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi”. (Dz 1, 8)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY DAJE RADOŚĆ

” … Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” (Łk 10, 21)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY CZYNI JEDNOŚĆ

„Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”. (Ef 4, 3-6)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY OBDARZA ŚWIĘTOŚCIĄ

„Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich6 w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. „(J 17, 14-19)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM – TYM, KTÓRY CZYNI WSZYSTKO NOWE

„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.” (Iz 43,18-19)

„Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY PRZYNOSI NADZIEJĘ

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5, 5)

SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY JEST PRZEWODNIKIEM
„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię.” (Mk 1,12) 
„Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.” ( Łk 2,27)
SPOTKANIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM, KTÓRY OŻYWIA SŁOWO
„Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.” (Łk 24,45)