Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”
(J 14, 6a)

Seminarium odnowy wiary

KIM JESTEŚ TY, PANIE?
KIM JESTEM JA?

Czy szukasz odpowiedzi na te pytania?
Czy wierzysz, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem?

Czy czujesz, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga, drogocennym, niepowtarzalnym, niezastąpionym, pięknym?

Jeśli chcesz zbliżyć się do Tego, który tak patrzy na ciebie, przyjdż!
Weź udział w seminarium!

Seminarium do cykl cotygodniowych spotkań, w czasie których chcemy razem zbliżać sie do Boga, który jest Miłością.

 

 

 

PLAN SEMINARIUM

ROZPOCZĘCIE Seminarium
15.04 godz. 19:00 Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
22.04 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

GRZECH. MIŁOSIERDZIE BOŻE
29.04 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

JEZUS JEST PANEM
06.05 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

MODLITWY WSTAWIENNICZE
12.05 (Niedziela, w Olszanicy)

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY
13.05 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

MODLITWA O NOWE NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM
20.05 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym – zakończenie około godz. 21:30

KOŚCIÓŁ. WSPÓLNOTA
27.05 godz. 17:50 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

 

ZAPISY

By zapisać się na Seminarium, wyślij swoje zgłoszenie pod adres krzew.winny@wp.pl poniżej.
Zgłaszając się, podaj (prosimy, to ważne!) następujące dane:
– imię, nazwisko,
– wiek,
– swój telefon kontaktowy.
– jeśli należysz do jakiejś Wspólnoty, podaj jej nazwę.

Zgłoszenie na Seminarium oznacza zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych osobowych przez naszą Wspólnotę (Krzew Winny, ul Loretańska 11, Kraków), celem zapewnienia Twojego uczestnictwa w Seminarium. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, korygowania ich i wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku rezygnacji ze zgłoszenia.
Ze względu na specyfikę spotkań w ramach Seminarium, nie są one przewidziane dla osób z poważnymi problemami emocjonalnymi, osób pozostających w leczeniu psychiatrycznym lub odbywających obecnie terapię psychologiczną.