STRUMIENIE DUCHA – PLAN

Przeleję Ducha Mego po to, byście ożyli (Iz 44,1-5)

 

8 V godz. 19:00 rozpoczęcie Strumieni: Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

15 V godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

22 V godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

27, 28 V modlitwy wstawiennicze

29 V godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

5 VI godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15

12 VI godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:30 Modlitwa o Wylanie Ducha Świętego

19 VI godz. 17:45 grupy dzielenia, a następnie Eucharystia i spotkanie modlitewne (w jego ramach konferencja) – zakończenie około godz. 21:15