Wspólnota

“Krzew Winny” jest katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.

Członkami Wspólnoty są osoby, które spotkały Chrystusa, a uczestnicząc w seminarium odnowy wiary, doświadczyły przemieniającej mocy Ducha Świętego i poprzez złożenie przymierza, chcą razem postępować na drodze świętości.

W centrum Wspólnoty jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel. On jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami (por. J 15,1-11; Ezech 17,1-6).

Charyzmatem Wspólnoty jest modlitewne wstawianie się za innymi – modlitwa wstawiennicza. Podejmujemy ten charyzmat na naszych spotkaniach modlitewnych, a także w ramach posługi Diakonii Adoracyjnej i Diakonii Modlitwy Wstawienniczej.

Pragniemy by centrum życia wspólnotowego stanowiła Eucharystia – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.

Podejmujemy wspólną formację przez udział w rekolekcjach Wspólnoty, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, oraz poprzez uczestnictwo w małych grupkach dzielenia.

Troską Wspólnoty jest ewangelizacja. Nie możemy nie mówić o Tym, Którego obecności doświadczamy. Trwanie we wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia poprzez prowadzenie otwartych spotkań modlitewnych, posługę modlitwą wstawienniczą, organizowanie seminariów odnowy wiary, rekolekcje wakacyjne, ewangelizację uliczną oraz poprzez osobiste świadectwo życia w miejscach, do których Pan nas posyła.

Jako Wspólnota czerpiemy także z charyzmatu Świętego Franciszka z Asyżu.

Wspólnota pozostaje w łączności z Koordynacją Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

Opieka duszpasterska: Br. Krzysztof Niewiadomski, OFMCap

Odpowiedzialny Wspólnoty: Jadwiga Siuda

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia.

Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.  Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.  Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was.Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.  Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.”

(J 15, 1-11)

„Orzeł wielki, o skrzydłach rozłożystych i długich piórach, pokryty pstrym pierzem, przyleciał nad Liban i zabrał wierzchołek cedru.

Ułamał koniec jego pędów, zaniósł do kraju kupieckiego i złożył go w mieście handlowym.Następnie wziął szczep z tego kraju i zasadził na roli urodzajnej, i umieścił go nad obfitymi wodami, i zasadził jak wierzbę, by rósł i stał się bujną winoroślą – choć niskiego wzrostu – którego pędy zwracały się ku niemu, którego korzenie miały być pod nim. I stał się on krzewem winnym, wytworzył gałązki i wypuścił listowie. ”

(Ezech 17, 1-6)