STRUMIENIE DUCHA

Kładę przed Tobą życie i śmierć… Wybieraj! (por. Pwt 30, 19)
To Twoja decyzja!
Bóg do niczego nie zmusza!
On zaprasza…
Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. (J 10, 10b)
Chcesz poczuć że żyjesz, że jesteś kochany, godny miłości, że Twoje życie ma sens?
Że jest owocne?
Nie jest za późno!
Od Chrztu Świętego, przebywa w Tobie Duch Święty!
To On Cię ożywia!
Zdajesz sobie z tego sprawę?
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie.” (Ga 5,22-23)
Jeśli chcesz, by to wszystko ujawniło(!) się w Twoim życiu – by Duch Święty objawił Ci Swoją
obecność, miłość i moc, weź udział w Strumieniach Ducha! Wybierz Życie!
W ramach Strumieni Ducha będziesz, brał udział w: Eucharystii, spotkaniach w małych
grupkach, spotkaniach modlitewnych, modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, modlitwie o wylanie
Ducha Świętego. Będziesz też zaproszony do codziennego osobistego rozważania Słowa
Bożego.
STRUMIENIE DUCHA to czas łaski!
Przyjdź!