Jako Wspólnota czerpiemy także z charyzmatu Świętego Franciszka z Asyżu. Spotykamy się przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie. Kapelanem Wspólnoty jest Br. Łukasz Bujak OFM Cap