Złoty Jubileusz

Kościół Katolicki w 2017 r. świętuje 50 lecie Odnowy Charyzmatycznej. Głównym miejscem i czasem tego świętowania były obchody Jubileuszowe w Rzymie w dniach 30 maja – 4 czerwca 2017 r. z udziałem Papieża Franciszka.

W Archidiecezji Krakowskiej świętowanie Jubileuszu w dniu 17 czerwca 2017 r. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Os. Szklane Domy w Krakowie – jako kontynuacja duchowa obchodów w Rzymie.

Jako Wspólnota, pozostajemy w łączności z Koordynacją Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

Zaproszenia od osób posługujących