Rekolekcje wakacyjne 2014; Śnieżnica

 Masz Ojca! Poznaj Go w modlitwie Ojcze nasz (por. Mt 6,5-15)