STRUMIENIE DUCHA – HARMONOGRAM

Kładę przed Tobą życie i śmierć… Wybieraj! (por. Pwt 30, 19)

 

06.05 (poniedziałek) godz. 19.00 Eucharystia
13.05 (poniedziałek) Bóg jest Miłością; godz. 18.00
20.05 (poniedziałek) Miłosierdzie lekarstwem na grzech; godz. 18.00
25 lub 26.05 (sobota lub niedziela) – modlitwy wstawiennicze w Olszanicy
27.05 (poniedziałek) Jezus jest Panem!; godz. 18.00
03.06 (poniedziałek) Duch Święty – dar Ojca; godz. 18.00
10.06 (poniedziałek) Chrzest w Duchu Świętym; modlitwa o wylanie
Ducha Świętego; godz. 18.00
17.06 (poniedziałek) Kościół, wspólnota
23.06 (niedziela) agapa, świadectwa, radosne świętowanie 🙂