Spotkanie posługujących o 13:45 w Zakrystii
przygotowanie: krzesła, klęcznik, mikrofony, stolik
→ logo, lista, kartki z formułą Przymierza oraz Zawierzenia;

Przebieg
– 14:00
– Przywitanie (szczególnie : a) nowi Wspólnotowicze: ……. b) współmałżonkowie c) Uczniowie);
i krótko co przed nami … – forma składania Przymierza (jak niżej), zaproszenie Wspólnotowiczów do przodu; (Odpowiedzialny Wspólnoty + Kapelan); podjęcie Przymierza nowym sercem:)

– Sekwencja
– wystawienie Najświętszego Sakramentu
– modlitwa przed przyjęciem Przymierza
– Adoracja – 10 minut w ciszy
– odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych
– pieśń …
– odczytanie Przymierza
– składanie Przymierza (wypowiedzenie treści Przymierza + wpisanie się do loga i na listę)
– ogłoszenie – są we Wspólnocie : w drugim terminie złożą Przymierze: …
– modlitwa dziękczynna
– pieśń „Uczyń mnie gałązką”
– modlitwa o Słowa na ten rok (Odpowiedzialny Wspólnoty); otwarcie Słowa; dziękczynienie
– zakończenie Adoracji

15:00 Eucharystia – intencja „W podziękowaniu za miłość i wierność Pana Boga, z prośbą o pomoc Bożą dla członków Wspólnoty Krzew Winny w wypełnieniu Przymierza”
– złożenie w Darze loga
– na zakończenie Eucharystii pieśń Maryjna

– modlitwa przed odnowieniem Zawierzenia
– wspólne odnowienie Zawierzenia
– pieśń Maryjna

16:00 Agapa
– przywitanie + …. (Odpowiedzialny Wspólnoty)
– krótka modlitwa (Grupka odpowiedzialna za przygotowanie agapy)
– Błogosławieństwo Brata