„…Kładę przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.

Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo…”
(por. Pwt 30, 19)

Od 2009 roku jako wspólnota w okresie Wielkiego Postu modlimy się w intencji obrony życia
nienarodzonych. Swoje prośby zanosimy do Pana towarzysząc Mu w Jego krzyżowej drodze.
Powstała w naszej Wspólnocie Droga Krzyżowa jest nietypowa – posiada siedem stacji,
rozważania i modlitwy są wzbogacone o materiały audiowizualne. Wyrosła ona z pragnienia wołania za tych najmniejszych, którzy nie mają głosu.

Nabożeństwo to prowadziliśmy w ponad 30 parafiach Krakowa i okolic.
Możemy przyjechać też do Twojej Parafii, wspólnoty, szkoły. Skontaktuj się z nami!